Приветствие по армянски

Армянский язык/Армянский разговорник

 • Спасибо. — Շնորհակալություն — Шноракалутсун
 • Большое спасибо. — Շատ շնորհակալ եմ — Шат шнохракал ем
 • Пожалуйста (в ответ на «спасибо»). — Խնդրեմ — Хндрем
 • Да. — Այո (հա) — Айо (ха)
 • Нет. — Ոչ (չէ) — Воч (че)

 • Пожалуйста (просьба). — Խնդրում եմ — Хндрум елм
 • Вот, пожалуйста (что-то даешь). — Ահա, խնդրեմ — ар хндрем
 • Понимаю. — Հասկանում եմ — Асканум ем
 • Хорошо. — Լավ — Лав
 • Ничего. — Ոչինչ — Вочинч
 • Не бери в голову! — Ոչինչ, բան չկա — Вочинч, бан чка

 • Как далеко от города? — Քաղաքը հեռո՞ւ է — Кахакиц херу е?
 • Сколько стоит? — Ի՞նչ արժե — Инч аржэ
 • Как долго? — Ինչքա՞ն է տևելու — Инчкан э тевелу?
 • Сюда, пожалуйста. — Խնդրում եմ այս կողմ — Хндрум ем айс кохм
 • Кого спросить? — Ու՞մ կարող եմ հարցնել — Ум карох ем арцнел?
 • Не понимаю. — Չեմ հասկանում — Чем асканум
 • Извините, я не расслышал. — Ներեցեք, չլսեցի — Нерецек, члсеци

 • После вас. — Ձեզանից հետո — Дзезаниц хэто
 • Здесь сильное движение. — Այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է — Айстех ертевекутюне цанрабернвац е
 • Я заблудился. — Ես մոլորվել եմ — Ес молорвел ем

 • Вы говорите по-русски? — Դուք խոսու՞մ եք ռուսերեն — Дук хосум ек русерен?

 • Доброе утро! — Բարի լույս — Бари луйс
 • Добрый день! — Բարի օր — Бари ор
 • Добрый вечер! — Բարի երեկո — Бари ереко
 • Спокойной ночи. — Բարի գիշեր — Бари гишер
 • Привет! — Ողջույն — Вохчуйн
 • Привет — Բարև —Барев (разговорный)
 • Здравствуйте. — Բարև ձեզ — Барев дзез

 • Давайте встретимся в (фойе). — Հանդիպենք սրահում — Андипенк срахум
 • Приятно познакомиться. — Հաճելի էր ծանոթանալ — Ачели ер цанотанал
 • Буду рад Вас снова видеть. — Ուրախ կլինեմ նորից հանդիպել — Урах клинем нориц андипел

 • Я женат (замужем). — Ես ամուսնացած եմ — Ес амуснацац ем
 • Я холост (не замужем). — Ես ամուսնացած չեմ — Ес амуснацац чем

 • Как Ваши дела? — Ինչպե՞ս են գործերը — Инчпес ен горцере?
 • Как успехи? — Ինչպե՞ս եք — Инчпес ек?
 • Какие новости? — Ի՞նչ նորություն կա (Ի՞նչ կա) — Инч норутюн ка? (Инч ка?)
 • Давненько вас не видел. — Վաղուց չենք հանդիպել — Вахуц ченк андипел

 • Можно узнать, как Вас зовут? — Ձեր անունն ի՞նչ է — Дзер анунн инч э?
 • Вот моя визитная карточка. — Սա իմ այցեքարտն է — Са им айцекартн э
 • Позвольте представить Вас моему мужу (моей жене). — Ծանոթացեք իմ ամուսնու (կնոջ) հետ — Цанотацек им амусну (кеноч) хэт

 • Передавайте наилучшие пожелания от меня Вашей матери. — Փոխանցեք ձեր մայրիկին լավագույն մաղթանքներս — Поханцек дзер майрикин им бари махтанкнере
 • Передавай привет Армену. — Բարևեք Արմենին — Баревек Арменин

 • Спасибо, с удовольствием. — Շնորհակալ եմ, հաճույքով — Шноракал ем, ачуйков
 • С удовольствием. — Մեծ հաճույքով — Мец ачуйков

 • До свидания. — Ցտեսություն — Цтесутюн
 • До встречи. — Կտեսնվենք — Ктеснвенк
 • До скорой встречи. — Մինչ հանդիպում — Минч андипум
 • Счастливо. — Հաջողություն — Аджохутюн/хаджох
 • Не пропадайте. — Չկորչես — Чкорэс
 • С нетерпением жду нашей следующей встречи. — Անհամբեր սպասում եմ մեր հաջորդ հանդիպմանը — Анамбер спасум ем мер аджорд андипмане

 • Вы завтра свободны? — Դուք վաղը ազա՞տ եք — Дукх вахэ азат эк?
 • Хотите пойти со мной? — Կուզենա՞ք գալ ինձ հետ — Кузенак гал индз ет?
 • Позвольте мне быть Вашим гидом. — Թույլ տվեք ես լինեմ Ձեր էքսկուրսավարը — Туйл твек ес линем дзер экскурсаваре
 • Пойдете со мной за покупками? — Կգա՞ք ինձ հետ գնումների — Кгак индз эт гнумери?
 • Пойдемте купаться. — Գնա՞նք լողալու — Гнанк лохалу?
 • Не хотите чего-нибудь поесть? — Ինչ որ բան կուտե՞ք (Չեք ցանկանա ինչվոր բան ուտե՞լ) — Инч вор бан кутек? (Чек цанкана инчвор бан утел?)
 • Звучит неплохо. — Վատ չի հնչում — Ват чи енчум
 • Позвольте предложить вам что-нибудь выпить. — Թույլ տվեք Ձեզ խմելու բան հյուրասիրել — Туйл твек дзез хемелу бан юрасирел
 • Хотите чего-нибудь выпить? — Ինչ որ բան կխմե՞ք — Инч вор бан кехемек?
 • Ваше здоровье! — Ձեր կենացը — Дзер кенаце
 • Не пора ли попить кофейку? — Եկեք ընդմիջենք — Екек ендмиченк
 • Еще чашечку кофе, пожалуйста. — Խնդրում եմ ևս մեկ գավաթ սուրճ — Хндрум ем евс мек гават сурч
 • Чувствуйте себя как дома. — Զգացեք Ձեզ ինչպես Ձեր տանը — Згацек дзез инчпес дзер танэ
 • Давайте платить пополам. — Առաջարկում եմ հիսուն/ հիսուն վճարել — Арачаркум эм исун/ исун вечарел
 • Он оплатит счет. — Նա կվաճարի հաշիվը — На кэвечари ашивэ

 • С Новым годом! — Շնորհավոր Նոր տարի — Шноравор Нор тари
 • С Рождеством — Շնորհավոր Սուրբ ծնունդ — Шноравор Сурб цнунд
 • С днем рождения — Ծնունդդ շնորհավոր — Цнундт шноравор
 • Желаю удачи — Հաջողություն եմ ցանկանում — Аджохутюн эм цанканум
 • Желаю счастья — Երջանկություն եմ ցանկանում — Ерджанкутюн эм цанканум

Полезные фразы на армянском языке

Армянский

Спасибо. — Շնորհակալություն — Шноракалутюн
Большое спасибо. — Շատ շնորհակալ եմ — Шат шноракал ем
Пожалуйста (в ответ на «спасибо»). — Խնդրեմ — Хендрем
Да. — Այո (հա) — Аё (ха)
Нет. — Ոչ (չէ) — Воч (че)
Пожалуйста (просьба). — Խնդրում եմ — Хендрум ем
Вот, пожалуйста (что-то даешь). — Ահա, խնդրեմ — Аха хендрем
Понимаю. — Հասկանում եմ — Асканум
Хорошо. — Լավ — Лав
Ничего. — Ոչինչ — Вочинч
Не бери в голову! — Ոչինչ, բան չկա — Вочинч, бан чка
Как далеко от города? — Քաղաքը հեռո՞ւ է — Кахаке эру е?
Сколько? — Ի՞նչ արժե — Инч арже?
Как долго? — Ինչքա՞ն է տևելու — Инчкан е тевелу?
Сюда, пожалуйста. — Այսկողմ խնդրում եմ — Айскохм хендрум ем
Кого спросить? — Ու՞մ կարող եմ հարցնել — Ум карох ем арцнел?
Не понимаю. — Ես չեմ հասկանում — Ес чем асканум
Извините, я не расслышал. — Ներեցեք, չլսեցի — Нерецек, че лсеци
После вас. — Ձեզանից հետո — Дзезаниц это
Здесь сильное движение. — Այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է — Айстех ертевекутюне цанрабернвац е
Я заблудился. — Ես մոլորվել եմ — Ес молорвел ем
Вы говорите по-русски? — Դուք խոսու՞մ եք ռուսերեն — Дук хосум ек русерен?
Доброе утро! — Բարի լույս — Бари луйс
Добрый день! — Բարև ձեզ — Барев дзез
Добрый вечер! — Բարի երեկո — Бари ереко
Спокойной ночи. — Բարի գիշեր — Бари гишер
Привет! — Ողջույն — Вохчуйн
Здравствуйте. — Բարև ձեզ — Барев дзез
Давайте встретимся в (фойе). — Հանդիպենք սրահում — Андипенк сраум
Приятно познакомиться. — Հաճելի էր ծանոթանալ — Ачели ер цанотанал
Рад Вас снова видеть. — Ուրախ կլինեմ նորից հանդիպել — Урах клинем нориц андипел
Я женат (замужем). — Ես ամուսնացած եմ — Ес амуснацац ем
Я холост (не замужем). — Ես ամուսնացած չեմ — Ес амуснацац чем
Как Ваши дела? — Ինչպե՞ս եք — Инчпес ек?
Как успехи? — Ինչպե՞ս են գործերը — Инчпес ен горцере?
Какие новости? — Ի՞նչ նորություն կա (Ի՞նչ կա) — Инч норутю ка? (Инч ка?)
Давненько вас не видел. — Վաղուց չենք հանդիպել — Вахуц ченк андипел
Можно узнать, как Вас зовут? — Ձեր անունն ի՞նչ է — Дзер анунн инч е?
Вот моя визитная карточка. — Սա իմ այցեքարտն է — Са им айцекартн е
Позвольте представить Вас моему мужу (моей жене). — Ծանոթացեք իմ ամուսնու (կնոջ) հետ — Цанотацек им амусну (кеноч) эт
Передавайте наилучшие пожелания от меня Вашей матери. — Փոխանցեք ձեր մայրիկին լավագույն մաղթանքներս — Поханцек дзер майрикин им бари махтанкнере
Передавай привет Армену. — Բարևեք Արմենին — Баревек Арменин
Спасибо, с удовольствием. — Շնորհակալ եմ, հաճույքով — Шноракал ем, ачуйков
С удовольствием. — Մեծ հաճույքով — Мец ачуйков
До свидания. — Ցտեսություն — Цтесутюн
До встречи. — Կտեսնվենք — Кэтеснвенк
До скорой встречи. — Մինչ հանդիպում — Минч андипум
Счастливо. — Հաջողություն — Аджохутюн
Не пропадайте. — Չկորես — Чекорес
С нетерпением жду нашей следующей встречи. — Անհամբեր սպասում եմ հաջորդ հանդիպմանը — Анамбер кеспасем аджорд андипмане
Вы завтра свободны? — Դուք վաղը ազա՞տ եք — Дук азат ек вахе?
Хотите пойти со мной? — Կուզենա՞ք գալ ինձ հետ — Кузенак гал индз ет?
Позвольте мне быть Вашим гидом. — Ես կլինեմ Ձեր էքսկուրսավարը — Ес клинем дзер экскурсаваре
Пойдете со мной за покупками? — Կգա՞ք ինձ հետ գնումների — Кгак индз эт гнумери?
Пойдемте купаться. — Գնա՞նք լողալու — Гнанк лохалу?
Не хотите чего-нибудь поесть? — Ինչ որ բան կուտե՞ք — Инч вор бан кутек?
Звучит неплохо. — Լավ միտք է — Лав митк е
Позвольте предложить вам что-нибудь выпить. — Թույլ տվեք Ձեզ խմելու բան հյուրասիրել — Туйл твек дзез хемелу бан юрасирел
Хотите чего-нибудь выпить? — Ինչ որ բան կխմե՞ք — Инч вор бан кехемек?
Ваше здоровье! — Ձեր կենացը — Дзер кенаце
Не пора ли попить кофейку? — Եկեք ընդմիջենք — Екек ендмиченк
Еще чашечку кофе, пожалуйста. — Ես ևս մի բաժակ սուրճ կուզեի — Ес евс ми бажак сурч кехемеи
Чувствуйте себя как дома. — Զգացեք Ձեզ ինչպես Ձեր տանը — Згацек дзез инчпес дзе танэ
Давайте платить пополам. — Առաջարկում եմ հիսուն/ հիսուն վճարել — Арачаркум эм исун/ исун вечарел
Он платит счет. — Նա կվաճարի հաշիվը — На кэвечари ашивэ
С новым годом! — Շնորհավոր Նոր տարի — Шноравор Нор тари
С рождеством — Շնորհավոր Սուրբ ծնունդ — Шноравор Сурб ценунд
С днем рождения — Ծնունդդ շնորհավոր — Ценундт шноравор
Желаю удачи — Հաջողություն եմ ցանկանում — Аджохутюн эм цанканум
Желаю счастья — Երջանկություն եմ ցանկանում — Ерджанкутюн эм цанканум